Writers Ilya Ilf and Yevgeny Petrov

Add to Lightbox Download
Ilya Ilf (Ilya Arnoldovich Faynzilberg 1897-1937) and Evgeny or Yevgeni Petrov (Yevgeniy Petrovich Kataev or Katayev (1903-1942) were two Soviet prose authors of the 1920s and 1930s.
Ilya Ilf (Ilya Arnoldovich Faynzilberg 1897-1937) and Evgeny or Yevgeni Petrov (Yevgeniy Petrovich Kataev or Katayev (1903-1942) were two Soviet prose authors of the 1920s and 1930s.
Filename: FA001973.jpg
Copyright